Project: samen groeien

"In a world of algorithms hashtags and followers, know the true importance of Human Connection"

Wat?

Het CoachHuis krijgt regelmatig de vragen van huisartsen die geen directe oplossing vinden voor patiënten met weinig financiële middelen. Doordat hulpverleners in de privésector te duur zijn en de reguliere instanties vaak met lange wachtlijsten werken lopen zij vaak verloren in het zorgsysteem.

Op onze pagina waar we onze missie & visie hebben we uitgelegd dat we een verzamelpunt zijn voor hulpverleners in de privésector waardoor we geen pasklaar antwoord kunnen bieden voor dit publiek. We beschreven ook dat Het CoachHuis vooral ontstond vanuit de visie om maatschappelijk meerwaarde te bieden en dat we, waar mogelijk, het smeermiddel tussen de bestaande tandwielen willen zijn.

Binnen ons netwerk kennen wij natuurlijk verschillende coaches/therapeuten die zich (bij)scholen en een publiek zoekt om de geleerde inzichten in de praktijk om te zetten. Daarnaast kennen wij ook verschillende coaches/therapeuten die overwegen om hun eerste stappen te zetten.

Er zijn (premature) klinische studies die aantonen dat therapie niet persé minder effectief hoeft te zijn als de coach/therapeut minder ervaren is. Therapie draait in vele gevallen om 'contact' en laat dat nu net het punt zijn waar beginnende coaches vaak bedreven zijn.

Afhankelijk van de situatie en mits goede afspraken met de huisarts kan het CoachHuis van tijd tot tijd een coach/therapeut linken aan een hulpbehoevende. In bepaalde gevallen kan dit een perfecte overbrugging zijn tot het moment dat er een plaats op de wachtlijst vrij komt.

We vissen enkel in de vijver van studenten binnen onderstaande domeinen om een minimum aan kwaliteitscriteria te verzekeren:

  • transactionele analyse

  • traumaopleidingen (wetenschappelijk gebaseerd)

Er zijn enkele voorwaarden waar de coach/therapeut moet aan voldoen:

  • Goede contractering met de patiënt en huisarts zodat er duidelijk begrip is wat er wel en niet kan verwacht worden.

  • Dat men een intake en rapportering cfr. filosofie CoachHuis volgt.

  • Dat men zich engageert van zodra het traject daadwerkelijk wordt aangevangen.

  • Dat men een gekende supervisor onder de arm neemt.

Voorts kan de coach volledig zijn/haar eigen ding doen.

Voor wie?

  • Voor mensen die op lange wachtlijsten staan en weinig financiële middelen hebben.

  • Voor coaches die hun eerste stappen zetten of hun nieuwe technieken willen toepassen.

 

Nog vragen? Een afspraak maken?

Wij helpen je verder. Samen bekijken we welke therapeut jou kan verder helpen.