Groei voor medewerkers
Ondersteuning aan leidinggevenden

Communicatie is het middel waarmee we ons verbinden met anderen. Onze persoonlijke ervaringen en overtuigingen bepalen de kwaliteit van onze communicatie. Onze trainingen houden rekening met de neurobiologie van de mens. We schenken naast eenvoudig aan te leren modellen (neocortex) vooral aandacht aan persoonlijke processen en interpretatie (limbisch systeem) en we zetten in op bewustwording rond lichaam en stress (hersenstam).


We gaan aan de slag met persoonlijk voorbeelden uit de werk- of privésituatie van de deelnemers. Op basis van deze verhalen schetsen we kaders en gaan we naar praktisch toepasbare oefeningen waarin iedereen zich herkent.

Gaandeweg veranderen interne conflicten en komen er andere perspectieven rond waardering, verbinding, emoties, behoeften en kwetsbaarheid. Vanuit dit kader neemt de persoonlijke autonomie toe waardoor mensen hun volle potentieel kunnen (her)ontdekken.

Vanuit dat volle potentieel vloeien resultaten en groei als vanzelf.

"Om een plant te doen groeien, moet je er niet aan zitten trekken. Geef hem goede grond, genoeg ruimte en licht, en hij groeit vanzelf"

 

Maatwerk

We bieden maatwerk en houden rekening met de noden en cultuur van uw onderneming. Daarnaast hebben we enkele standaardpakketten die u kan terugvinden bij ons open aanbod.

Afstemmen

Na een eerste contact luisteren we vooral om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie. Daarnaast zullen wij op zoek gaan naar de noden om te begrijpen wat wij u kunnen bieden.

Voorstel

Op basis van dit gesprek werken wij een trajectvoorstel uit. We stemmen af op het publiek en stellen een pakket met handvaten samen. 

Vorm

Groepstrainingen faciliteren we voornamelijk 'in real life', dat kan op locatie of in uw bedrijf. Online aanvullingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van individuele trajecten. 

Implementeren

Wij adviseren om heterogene groepen te vormen. Er kunnen gerust verschillende programma's bestaan tussen werknemers en leidinggevenden maar u mag het beste resultaat verwachten als hiërarchie en diensten zo veel mogelijk vermengd worden. 

Voorbeelden

 • Leiderschapstraject

 • Individuele (nazorg) trajecten

 • Respectvol en efficiënt communiceren

 • Onderhandelen

 • Stressmanagement

 • Timemanagement

 • Emoties begrijpen

 • Emoties reguleren

 • Veerkracht verhogen

 • Leidinggevende vaardigheden

 • Assertiviteit

 • Verbale- en non-verbale communicatie

 • Feedback geven

 • Omgaan met kritiek

 • Omgaan met weerstand

 • Complimenten geven

 • Interpretatie versus feiten

 • Leren praten vanuit behoefte

 • Burnout preventie

 • Window of tolerance

 • Basisinzicht neurobiologie

 • Persoonlijkheidsstructuur en andere opties om te communiceren

 • Wie ben ik? Wat wil ik?

 • Strategieontwikkeling

 • Ethisch dilemma en waardenbeleving

 • Teambuilding

 • Integraal personeelsadvies

 • En zoveel meer

 

Visie

We bieden groeitrainingen aan waarbij zowel leidinggevenden als medewerkers hun eigen stijl en hun volle potentieel kunnen ontdekken.


Hoe we ons als mens voelen bepaalt hoe we ons manifesteren zowel in onze privé- als professionele omgeving.

Het is daarom essentieel dat u als bedrijf inzet op de menselijke groeicapaciteit.


Goede medewerkers vinden is een uitdaging, ze behouden is in de huidige tijd nog moeilijker geworden. Vandaag kiezen medewerkers voor een bedrijf in plaats van andersom.


Een duurzaam personeelsbeleid waar het welbevinden van de mensen centraal staat is essentieel voor het behalen en realiseren van ambitieuze doelen. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijf aantrekkelijk wordt èn blijft voor mensen op de arbeidsmarkt.


Het succesvol zijn van uw medewerkers manifesteert zich op 3 fronten:

 1. Communicatieve competenties aanleren om oplossingsgericht te handelen.

 2. Bewust worden van emoties en deze constructief in contact brengen met anderen zodat er meer verbinding gecreëerd wordt.

 3. Veerkracht verhogen om zo beter stress en tegenslag te kunnen reguleren.

Deze drie elementen zijn rechtstreeks gelinkt met de structuur van ons menselijke brein: 

 1. Onze neocortex (mensenbrein) stuurt ons denkvermogen op rationeel en creatief vlak.

 2. Het limbisch systeem (zoogdierenbrein) regelt onze emoties en bepaalt onze kwaliteit van verbinding of begrenzing.

 3. Onze hersenstam (reptielenbrein) reageert razendsnel als we ons onzeker of onveilig voelen (overlevingsinstinct).

Meer dan 80% van alle bedrijfstrainingen oriënteren zich exclusief op het mensenbrein, terwijl ons gedrag grotendeels gestuurd wordt door de 2 primitievere lagen. Wij betrekken naast de klassieke vaardigheidstechnieken ook de technieken van de 'cognitieve neurowetenschap', wat een vakgebied is dat een integratie beoogt tussen neurowetenschap en cognitieve psychologie. Dat stelt ons in staat om ons te focussen op het geheel en niet enkel op de som der delen. Onze trainingen werden ontwikkeld door een team van coaches, therapeuten en psychologen.

Ons modulair aanbod geeft ons de ruimte om een programma samen te stellen op maat van uw specifieke situatie of wensen. Per module leggen we uit met welke delen van het brein gewerkt wordt en waarom die voor uw onderneming het meest geschikt is.

Benieuwd naar onze aanpak? Contacteer ons vrijblijvend en we onderzoek graag samen waar uw in uw onderneming het verschil wil zien.