top of page

Groei voor medewerkers
Ondersteuning aan leidinggevenden

Communicatie is het middel waarmee we ons verbinden met anderen. Onze persoonlijke ervaringen en overtuigingen bepalen de kwaliteit van onze communicatie. Onze trainingen houden rekening met de neurobiologie van de mens. We schenken naast eenvoudig aan te leren modellen (neocortex) vooral aandacht aan persoonlijke processen en interpretatie (limbisch systeem) en we zetten in op bewustwording rond lichaam en stress (hersenstam).


We gaan aan de slag met persoonlijk voorbeelden uit de werk- of privésituatie van de deelnemers. Op basis van deze verhalen schetsen we kaders en gaan we naar praktisch toepasbare oefeningen waarin iedereen zich herkent.

Gaandeweg veranderen interne conflicten en komen er andere perspectieven rond waardering, verbinding, emoties, behoeften en kwetsbaarheid. Vanuit dit kader neemt de persoonlijke autonomie toe waardoor mensen hun volle potentieel kunnen (her)ontdekken.

Vanuit dat volle potentieel vloeien resultaten en groei als vanzelf.

Afhankelijk van de wens en bedrijfsmaturiteit gaan we ook verder dan dat. Daarbij kunnen we bijvoorbeeld technieken en interventies inzetten uit transactionele analyse, deep democracy, trauma & embodied coaching, bewegingstherapie, systemisch- en energetisch werken en grijpen we in onze rugzak terug naar hogere zingeving, spiritualiteit en het quantum gedachtengoed. Een rugzak die in tijden van transitie stilaan maar zeker een basisbehoefte en -competentie is geworden.

U kan in die zin een geïntegreerde service verwachten waarbij wij op beide kanten van het spectrum werken.

"Om een plant te doen groeien, moet je er niet aan zitten trekken. Geef hem goede grond, genoeg ruimte en licht, en hij groeit vanzelf"

Organisaties: Tekst

Maatwerk

We bieden maatwerk en houden rekening met de noden en cultuur van uw onderneming. Naast groei en leiderschap kan u bijvoorbeeld ook services verwachten op vlak van management, organisatiecultuur & -inrichting. Wij werken daarvoor met een netwerk van specialisten.

Afstemmen

Na een eerste contact luisteren we goed om een beeld te krijgen van de huidige situatie. Daarnaast zullen wij op zoek gaan naar de noden om te begrijpen wat wij u kunnen bieden, al dan niet op basis van een organisatiescan.

Voorstel

Op basis van dit proces werken wij een trajectvoorstel uit. We stemmen af op het publiek en stellen een pakket met handvaten samen. 

Vorm

Onze services faciliteren we voornamelijk 'in real life', dat kan op locatie of in uw bedrijf. Online aanvullingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van individuele trajecten. 

Implementeren

Als het gaat om teams adviseren wij om, waar mogelijk, heterogene groepen te vormen. Er kunnen gerust verschillende programma's bestaan tussen werknemers en leidinggevenden maar u mag het beste resultaat verwachten als hiërarchie en diensten zo veel mogelijk vermengd worden. 

Voorbeelden

 • Leiderschapstrajecten

 • Transitie

 • Trauma en rituelen in organisaties

 • Individuele (nazorg) trajecten

 • Executive coaching

 • Management coaching

 • Organisatiescan 

 • Organisatiecultuur

 • Organisatie-inrichting

 • Modulaire programma's

  • Respectvol en efficiënt communiceren

  • Onderhandelen

  • Stressmanagement

  • Timemanagement

  • Emoties begrijpen

  • Emoties reguleren

  • Veerkracht verhogen

  • Leidinggevende vaardigheden

  • Assertiviteit

  • Verbale- en non-verbale communicatie

  • Feedback geven

  • Omgaan met kritiek

  • Omgaan met weerstand

  • Complimenten geven

  • Interpretatie versus feiten

  • Leren praten vanuit behoefte

  • Burnout preventie

  • Window of tolerance

  • Basisinzicht neurobiologie

  • Persoonlijkheidsstructuur en andere opties om te communiceren

  • Wie ben ik? Wat wil ik?

 • Strategieontwikkeling

 • Ethisch dilemma en waardenbeleving

 • Teambuilding

 • En meer

Organisaties: Tekst

Visie

We bieden begeleiding en groeitrainingen aan waarbij zowel leidinggevenden als medewerkers hun eigen stijl en hun volle potentieel kunnen ontdekken.


Hoe we ons als mens voelen bepaalt hoe we ons manifesteren zowel in onze privé- als professionele omgeving.

Het is daarom essentieel dat u als bedrijf inzet op de menselijke groeicapaciteit.


Goede medewerkers vinden is een uitdaging, ze behouden is in de huidige tijd nog moeilijker geworden. Vandaag kiezen medewerkers voor een bedrijf in plaats van andersom.


Een duurzaam personeelsbeleid waar het welbevinden van de mensen centraal staat is essentieel voor het behalen en realiseren van ambitieuze doelen. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijf aantrekkelijk wordt èn blijft voor mensen op de arbeidsmarkt.

Het succesvol zijn van uw medewerkers manifesteert zich op 3 fronten:

 1. Communicatieve competenties aanleren om oplossingsgericht te handelen.

 2. Bewust worden van eigen interpretaties en emoties en deze constructief in contact brengen met anderen zodat er meer verbinding gecreëerd wordt.

 3. Veerkracht verhogen om zo beter stress en tegenslag te kunnen reguleren.

Deze drie elementen zijn rechtstreeks gelinkt met de structuur van ons menselijke brein: 

 1. Onze neocortex (mensenbrein) stuurt ons denkvermogen op rationeel en creatief vlak.

 2. Het limbisch systeem (zoogdierenbrein) regelt onze emoties en bepaalt onze kwaliteit van verbinding of begrenzing.

 3. Onze hersenstam (reptielenbrein) reageert razendsnel als we ons onzeker of onveilig voelen (overlevingsinstinct).

Meer dan 80% van alle bedrijfstrainingen en/of begeleidingstrajecten oriënteren zich exclusief op het mensenbrein, terwijl ons gedrag grotendeels gestuurd wordt door de 2 primitievere lagen. Wij betrekken naast de klassieke vaardigheidstechnieken ook de technieken van de 'cognitieve neurowetenschap', wat een vakgebied is dat een integratie beoogt tussen neurowetenschap en cognitieve psychologie. Dat stelt ons in staat om ons te focussen op het geheel waardoor het verhaal rijker wordt dan de som der delen.


Als kers op de taart zijn we in staat om verder te gaan als u dat wenst. Wij werken met met mensen die thuis zijn in het Newontiaans denken én het quantum denken; een eigenschap die in deze woelige tijden en langdurige transitie(s) een antwoord biedt.

Onze trainingen en trajecten worden ontwikkeld door een team van coaches, therapeuten en psychologen.

Ons netwerk en modulair aanbod geeft ons de ruimte om een programma samen te stellen op maat van uw specifieke situatie of wensen. Per module leggen we uit met welke delen van het brein of het energieveld gewerkt wordt en waarom die voor uw onderneming het meest geschikt is.

Benieuwd naar onze aanpak? Contacteer ons vrijblijvend en we onderzoek graag samen waar uw in uw onderneming het verschil wil zien.

Organisaties: Tekst
bottom of page