top of page

Een perspectief tijdens uitdagingen en een gids voor je doelen

Waarom blijven mensen vasthouden aan manieren van denken, voelen of handelen, waarvan ze weten dat ze niet functioneel zijn? Waarom besluiten mensen steeds weer wat ze ‘volgende keer’ anders gaan doen? Het gaat hierbij trouwens niet alleen over eigen gedrag maar ook over de manier waarop anderen met jou omgaan.

Ons multidisciplinair team en partners staan klaar om jou te helpen. Geen mens is gelijk en daarom werken we met mensen die elk hun eigen specialiteit hebben, zo kunnen we ondersteuning bieden die het meest gepast is voor jouw specifieke noden. Het CoachHuis staat garant voor kwalitatieve coaching, begeleiding of ondersteuning op maat.

"We cannot solve our problems with the same kind of thinking we used when we created them"

Particulieren: Tekst

Werkwijze

Binnen ons netwerk werken wij met trainers/coaches/therapeuten/psychologen die elk hun eigen specialiteit hebben. Wij linken u aan de meest gepaste persoon na een intakegesprek.

Intakegesprek

Na een eerste contact luisteren we vooral om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie. Daarnaast zullen wij op zoek gaan naar de noden om te begrijpen wat wij u kunnen bieden. Wij ontzorgen u (of uw huisarts) door u te adviseren en waar mogelijk door te verwijzen. Als er geen geschikte of vrije mensen binnen ons netwerk bestaan zullen wij u nog steeds een vrijblijvend advies geven, weliswaar buiten ons netwerk.

Match

Op basis van dit gesprek zullen wij een zo goed mogelijk match zoeken, iemand die past bij uw noden en wensen. Vervolgens zal u er een tweede contactmoment komen, ditmaal met uw toegewezen coach, therapeut of psycholoog. 

Vorm

Onze mensen werken vanuit hun eigen praktijk en zullen u live ontvangen. Als u liever online werkt, dan kan u dit aangeven tijdens het intakegesprek.

Voorbeelden

Volgende expertise is aanwezig binnen ons netwerk:

 • Stress- en burnout

 • Communicatie en assertiviteit

 • Stemmingsklachten

 • Lichaamswerk (Embodied Coaching)

 • Emotie-regulatie

 • Veerkracht verhogen

 • Perfectionisme

 • Zelfbeeld en/of zelfvertrouwen

 • Overprikkeld zenuwstelsel

 • Incidenteel- en ontwikkelingstrauma

 • PTSS klachten

 • Rouw en verdriet

 • Advies rond verslavingsproblematiek

 • Voeding en beweging

 • Zelfbeeld

 • Stilstaan bij levensvragen (dieptebegeleiding)

 • Life coaching

 • En meer

Verschillende van onze coaches zijn ook VDAB gecertifieerd waarbij loopbaancheques VDAB​ gebruikt kunnen worden voor loopbaanbegeleiding - Voor slechts 40 euro heb je recht op 4 uur begeleiding

Particulieren: Tekst

Visie

Waarom?

Er bestaan volgens de laatste telling meer dan 30 reguliere organisaties zoals het CGG, PAAZ afdelingen, MCT Pharos, saVHA netwerk, enzovoort. Deze organisaties richten zich vaak op kwetsbare doelgroepen en werken noodgedwongen met wachtlijsten door de overvloedige nood.

Mensen die niet kampen met acute of ‘geclassificeerde psychische stoornissen’ worden desondanks vaak doorverwezen naar deze instanties. Nochtans bestaan er heel wat kwalitatieve ‘privé-initiatieven’, waarbij we doelen op coaches, (psycho)therapeuten en psychologen. Deze sector hanteert enerzijds hogere tarieven maar anderzijds kunnen de patiënten sneller ondersteund worden. Een bredere inzet heeft daarenboven een impact op de wachtlijsten van de reguliere organisaties waardoor de kwetsbare doelgroep beter beschermd is.

Door de hoofdactiviteit van onze partners hebben wij intern heel wat kennis i.v.m. dit landschap en daarom bieden we deze dienst vrijblijvend aan voor de mensen die het nodig hebben.

Hoe?

Er worden enkele belangrijke principes gevolgd:

 • Laagdrempelig: door een neutrale branding en hier geen verdienmodel aan te koppelen willen we de drempel zo laag mogelijk houden

 • One stop shop: we focussen op een netwerk van partners en triage met kennis ter zake

 • Diversiteit: dankzij ons netwerk vinden we voor de meeste potjes wel een deksel

 • Aanvullende rol: we willen niets overnemen van bestaande organisaties, we zien ons eerder als smeermiddel tussen de bestaande tandwielen

 • Samenwerking met de huisarts: we zorgen voor rapportering op maat van de huisarts, op voorwaarde dat iemand van ons netwerk de opvang voorziet

 • Kwaliteitsbewaking: De hulpverleners worden zorgvuldig geselecteerd, waarbij we eerst hun referenties nagaan bij hun geassocieerde huisartsen.


Wat?

Ons aantal en type hulpverleners groeit voortdurend. Dat stelt ons in staat om een breed pallet aan ondersteuning en diensten aan te bieden. Deze lijst kan u bovenaan vinden en is niet limitatief.

Waar?

Het CoachHuis richtte zich in eerste instantie specifiek op regio Pajottenland en Dender maar we werken intussen ook met hulpverleners die buiten deze regio liggen. Het CoachHuis heeft geen fysieke locatie aangezien de geassocieerde hulpverleners hun eigen praktijk hebben. Als eerste stap vindt er altijd een telefonisch of virtueel intakegesprek plaats dat gericht is op triage. Vervolgens wordt de patiënt gelinkt aan de meest gepaste hulpverlener.

Wie?

Het CoachHuis bestaat uit een netwerk van trainers, coaches, therapeuten en psychologen. Door onze specialiteiten te verenigen bieden we begeleiding op maat van elk individu, met respect voor ieder zijn persoon. 

Daarnaast werken we met enkele zorgvuldig geselecteerde partners.

Particulieren: Tekst
bottom of page